Home | Vrijwilligers | Inlog vrijwilligers | Contactpersonen

Hier vind je de algemene contactgegevens van alle locaties en de contactpersonen per locatie/afdeling.

Coördinator Vrijwilligerswerk voor Zonnehuisgroep IJssel-Vecht

Ellen Roodvoets

Telefoon:            06 512 94 110
Mailadres:          vrijwilligers@zgijv.nl

Vrijwilligersraad: info.vwr@zgijv.nl (zie kopje Vrijwilligersraad op deze website)

Contactpersonen per locatie

DE ESDOORN
Esdoornstraat 7
8021 WB Zwolle
038 - 457 41 41
038 - 457 45 74

Geestelijke verzorging

Marry Schuurman

geestelijk verzorger

m.schuurman@zgijv.nl
06 - 10 33 56 36

Facilitair bedrijf

 

Edwin Bevers

teammanager hoteldiensten (winkel/receptie)

Ingrid Dijkslag

coördinator horeca (restaurant)

e.bevers@zgijv.nl
06 - 12 99 72 07

 

i.dijkslag@zgijv.nl 
06 - 13 11 09 52

Woonzorg appartementen

Erna Pot (woning 1)

Corinne Ganzeboer (woning 1)

Gerda Akkerman (woning 2)

e.pot@zgijv.nl

c.ganzeboer@zgijv.nl

G.akkerman@zgijv.nl

038-4574574 (door laten verbinden naar woning 1 of 2)

Verpleeghuiswoningen

Lineke Dunnink

dagbestedingscoach

l.dunnink@zgijv.nl

06 - 83 30 12 05

Welzijn

Jeannette van Hulst

dagbestedingscoach

j.vanhulst@zgijv.nl
06 - 12 99 52 72

DE HOEKSTEE
Hessel Mulertstraat 20
7731 CL Ommen
 
038 - 457 45 74

Welzijn

Claudia Brunen

dagbestedingscoach

c.brunen@zgijv.nl
06 - 83 06 54 68


Dagbesteding

Rose Heidotting dagbestedingscoach

Yvonne Mulder

dagbestedingscoach

Jannie Altena dagbestedingscoach

 

038 - 457 41 58

 

DE RIETHORST
Zijpe 4
8032 HX Zwolle

038 – 457 45 74

Welzijn

Ingrid Veltman

dagbestedingscoach

i.veltman@zgijv.nl
06 - 23 02 06 94

Geestelijke verzorging

Marry Schuurman

geestelijk verzorger

m.schuurman@zgijv.nl
06 - 10 33 56 36

DE VENUS
Spoolderbergweg 19
8019 BB Zwolle
 
038 – 457 45 74

Welzijn

Juliët de Velde Harsenhorst

dagbestedingscoach

J.develdeharsenhorst@zgijv.nl
06 - 83 02 66 09

Dagbesteding

Jeanet Paasman

verzorgende  't Trefpunt

j.paasman@zgijv.nl
038 - 429 80 73 

HET ZONNEHUIS
Nijenhuislaan 175
8043 WB ZWOLLE

038 - 457 45 74

Dorpenbuurt

Irene Heideveld

dagbestedingscoach

i.heideveld@zgijv.nl 
06 - 83 07 92 82 

Havenbuurt

 

Ellen Winkelaar 

dagbestedingscoach

Janneke Ekkelkamp

dagbestedingscoach

e.winkelaar@zgijv.nl

06 - 83 25 02 01

j.ekkelkamp-blikman@zgijv.nl

06 - 83 28 54 44

Steden- en Stromenbuurt

 

Ypie Kras

dagbestedingscoach

Anja Schuuring

dagbestedingscoach

y.kras@zgijv.nl 
06 - 33 90 75 40

a.schuuring@zgijv.nl

06 - 83 13 77 95

Weteringbuurt

Annette Spoolder

dagbestedingscoach

a.spoolder@zgijv.nl
06 - 83 12 91 56

Dagbesteding

Betsy Damman

medewerker dagbesteding

b.damman@zgijv.nl
038 - 457 42 84 

Facilitair bedrijf

Ingrid Dijkslag

coördinator horeca (grandcafé)

i.dijkslag@zgijv.nl 
06 - 13 11 09 52

Geestelijke verzorging

Gertine Prins

geestelijke verzorger

g.prins@zgijv.nl
038 - 457 45 74 

Extramurale zorgcomplexen

Hedwig Dikken

huismeester

h.dikken@zgijv.nl
06 - 53 17 41 41

CENTRAAL BUREAU
Zwartewaterallee 25-B
8032 DZ Zwolle
 
038 – 457 45 74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ActizHKZ keurmerkZonnehuisgroep IJssel-Vecht © 2020Website doorMotivo