Home | Vrijwilligers | Inlog vrijwilligers | Kennis delen

Ziektebeelden: informatie & omgangstips

Om je te helpen je werk goed te kunnen doen is het prettig om informatie te hebben over de ziektebeelden van bewoners.
Ook geven we je handvatten mee die je wellicht van pas komen in de omgang.
In het document Ouderen met een zorgvraag’ (pdf) vind je in alfabetische volgorde informatie over: Afasie, Beroerte of CVA, Dementie, Diabetes, Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH), Psychiatrische ouderenzorg, Onbegrepen gedrag, Revalidatie ouderen, Eten en drinken; Slikproblemen, Verminderd zicht (visus), Verminderd gehoor (auditief).


Omgevingszorg

In het onderstaande vlog hoor je meer over omgevingszorg en hoe we dat vormgeven.

 

Trainingen:

1. Slik/Verslik training Zonnehuisgroep IJssel-Vecht: Voorjaar 2020. Informatie volgt.

Na deze training mogen vrijwilligers eten of drinken geven aan cliënten, behalve als er door de logopedie een slikprobleem is vastgesteld. Geef je op via je contactpersoon vrijwilligerswerk, vrijwilligerswerk@zgijv.nl of 06 51 29 41 10 (Ellen Roodvoets, coördinator vrijwilligers). 

2. Training Omgaan met dementie Zonnehuisgroep IJssel-Vecht. Voorjaar 2020. Informatie volgt.

3. Training Omgevingszorg voor mensen met dementie Zonnehuisgroep IJssel-Vecht (zie filmpje hierboven). Voorjaar 2020. Informatie volgt.

4. . Alzheimercafé. Het Alzheimer Café Zwolle vindt iedere 3de dinsdagavond van de maand plaats van 19.30 - 21.30 uur in Urbana (Wipstrikkerallee 213). De zaal is open vanaf 19.00 uur (aanmelden niet nodig).

5. Online training van Samen Dementievriendelijk. Hier leer je in 15 minuten om om te gaan met mensen met dementie.

6. Online trainingen ontwikkeld door Humanitas zoals 'grenzen stellen voor vrijwilligers'. Gratis deelname.

Heb je behoefte aan een bepaalde training, themabespreking of informatie? Laat het weten aan uw contactpersoon vrijwilligerswerk of aan Ellen Roodvoets coördinator vrijwilligers.

Interessante websites om te raadplegen:

Veel gebruikte afkortingen

Ook in de zorg worden er veel afkortingen gebruikt. We zetten de meeste gebruikte afkortingen voor je op een rij.
Blijf vooral vragen als je iets niet duidelijk is.

BOPZ                    Wet Bijzondere opneming in Psychiatrische Ziekenhuizen

CVA                      Cerebro Vasculair Accident - hersenbloeding

EVV’er                   Eerste Verantwoordelijke Verzorgende

GP                        Geriatrische Psychiatrie: zorg voor ouderen mensen met geestelijke beperkingen

HBO-V                  Hogere Beroepsopleiding Verpleegkunde

NAH                      Niet aangeboren Hersenletsel

PG                        Psychogeriatrie - zorg voor ouderen mensen met geestelijke beperkingen

Somatiek              Chronische lichamelijke ziektes

WLZ                      Wet Langdurige Zorg

WMO                    Wet Maatschappelijke Ondersteuning

ZGIJV                   Zonnehuisgroep IJssel-Vecht

ZZP                      Zorg Zwaarte pakket, inmiddels vervangen door terminologie zorgprofiel. 
                             Hierin staat welke zorg men kan krijgen als men een indicatie heeft voor de Wet langdurige zorg (Wlz).

Zie ook www.verpleging-verzorging.nl/afkzorg.htm

ActizHKZ keurmerkZonnehuisgroep IJssel-Vecht © 2020Website doorMotivo