Home | Vrijwilligers | Onze vrijwilligers | Voorzitter VrijwilligersRaad 6x per jaar vergaderen
Terug naar Vrijwilligers

Voorzitter VrijwilligersRaad 6x per jaar vergaderen

De Vrijwilligersraad zoekt een betrokken, verbindende en inspirerende voorzitter. Kom kennismaken! Je ontvangt 450 euro per jaar als tegemoetkoming en we organiseren jaarlijks een gezellig etentje met elkaar. Ongeveer zes keer per jaar vergadert de Vrijwilligersraad.

Wat doet de voorzitter van de Vrijwilligersraad?

Als voorzitter van onze Vrijwilligersraad vervult u een voortrekkersrol in het behartigen van de belangen van vrijwilligers die werkzaam zijn binnen Zonnehuisgroep IJssel-Vecht. De Vrijwilligersraad bestaat uit 8 leden en behartigt de belangen van de ruim 500 vrijwilligers die zich met een warm hart inzetten voor onze bewoners. De vrijwilligersraad vergadert ongeveer 10 keer per jaar op donderdagmiddag 15.30-17.00 uur in Zwolle.

Wie zoeken wij?

U heeft ervaring met vrijwilligerswerk in de zorg, bij voorkeur binnen de Zonnehuisgroep IJssel-Vecht. U bent dan ook nauw betrokken bij vrijwilligers en hun werk en streeft er naar een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van het vrijwilligerswerkbeleid. Ook stimuleert u de leden van de vrijwilligersraad om samen te komen tot inzicht en advies aangaande vrijwilligerswerkvraagstukken. Ook onderhoudt u contact met het bestuur en de cliënten- en ondernemingsraad.

Doelstellingen van de Vrijwilligersraad:

  • het scheppen van voorwaarden voor het optimaal functioneren van de vrijwilligers binnen Zonnehuisgroep IJssel-Vecht, zowel materieel als immaterieel;
  • het verkleinen van een mogelijke afstand tussen vrijwilligers en de organisatie (cliënten, beroepskrachten en andere betrokkenen);
  • het vergroten van hun motivatie en de binding ten aanzien van de organisatie;
  • het voorkomen dat vrijwilligers oneigenlijke taken gaan verrichten;
  • het adviseren over, en het toetsen van het beleid met betrekking tot de vrijwilligers.

Faciliteiten

De Zonnehuisgroep IJssel-Vecht biedt de benodigde faciliteiten om de taak van voorzitter te kunnen uitvoeren. Er is ondersteuning van de coördinator vrijwilligers en afstemming met de bestuurssecretaris/bestuurder. U ontvangt een vaste vergoeding van 450 euro op jaarbasis en kunt onkosten declareren.

Contact en informatie

Heeft u interesse of wilt u vrijblijvend informatie over deze vrijwilligersfunctie?

Neem contact op met: Ellen Roodvoets coördinator Vrijwilligers. Telefoon: 06-51294110 of mail: vrijwilligerswerk@zgijv.nl

                                                            

Aanmelden als vrijwilliger

Centraal Bureau

Zwartewaterallee 25-B
8032 DZ Zwolle
038 - 4574 574
ActizHKZ keurmerkZonnehuisgroep IJssel-Vecht © 2020Website doorMotivo