Home | Vrijwilligers | Studenten

Studenten

Studenten die voor hun studie langere tijd vrijwilligerswerk verrichten zijn van harte welkom bij Zonnehuisgroep IJssel-Vecht! Onze cliënten genieten van de aanwezigheid van jonge mensen en de inbreng van studenten geeft onze cliënten een frisse en nieuwe kijk. Daarbij geeft het de student de gelegenheid om zich te oriënteren op het werkveld ouderenzorg, ontwikkelt kennis en doet ervaring op. Vrijwilligerswerk is echter geen stage, daarvoor verwijzen wij je 'Leren bij' onder het tabblad 'Werken & Leren'.

Meer informatie

Voor meer informatie over het uitvoeren van vrijwilligerswerk als student kun je een e-mail sturen naar vrijwilligerswerk@zgijv.nl met hierin de volgende gegevens:

Een ervaring

Student Willeke komt sinds drie maanden elke vrijdagmiddag op een afdeling voor ouderen met dementie. Een weergave van een van deze middagen:

"Afgelopen week wilde ik een activiteit doen met meneer Verstappen. Normaal zegt hij overal nee op en wil hij nooit meedoen met een spel of activiteit, dus ik wist dat ik het tactisch moest brengen. Ik wenste hem een goedemiddag en zei opgewekt dat ik van plan was er een leuke middag van te maken. Hij werd al wel wat nieuwsgierig toen ik alle dingen (boeken, spellen, puzzels) die ik meegenomen had op tafel zette. Ik begon te puzzelen en zorgde er daarbij voor dat de puzzel naar hem toe gericht lag. Nadat ik een paar stukjes had neergelegd vroeg ik hem om ook een stukje neer te leggen. Hij bleef zitten. Ik pakte het stukje en hield het hem voor, net zolang tot hij naar voren leunde en het stukje pakte. Hij begon te zoeken. Het duurde even en ik ging wat naar achteren zitten en liet het hem even uitvogelen. Toen het hem was gelukt zei ik opgewekt dat hij het goed gedaan had. Hierna leek hij wat opener. Hij leunde meer naar voren, probeerde ook andere stukjes uit en stond open voor een gesprek. Ik bleef hem aanmoedigen om nog meer te puzzelen. We hadden niet echt een gesprek, alleen over wat er op de puzzel stond, maar ik vond het al heel wat dat hij mee deed. Door hem uit te dagen om toch mee te doen, ging hij uiteindelijk toch die drempel over. Hij vertelde ook dat hij vroeger veel gepuzzeld had, maar dan veel moeilijkere puzzels, dus ik had goed gekozen tussen alle dingen die ik meegenomen had."

ActizHKZ keurmerkZonnehuisgroep IJssel-Vecht © 2020Website doorMotivo