Home | Zorgzwaartepakketten

Zorgzwaartepakketten

Wet langdurige zorg

De Wet langdurige zorg is per 1 januari 2015 ingevoerd en vervangt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wet langdurige zorg (Wlz) is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan ouderen met vergevorderde dementie of mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking. Om zorg vanuit de Wlz te krijgen, moet u een Wlz-indicatie aanvragen. Onze consulenten ondersteunen u hierin graag.

Zorgzwaartepakket

Indien u recht heeft op zorg in een zorginstelling vanuit de Wlz verneemt u van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) op welke zorgzwaarte u bent ingedeeld. Een zorgzwaartepakket hoort bij zorg met verblijf in een verzorgings- en/of verpleegtehuis en is het recht om in een zorginstelling te wonen. In een zorgzwaartepakket staat wat voor soort zorg en ondersteuning u nodig heeft. Zonnehuisgroep IJssel-Vecht heeft per zorgzwaartepakket (ZZP) een basiszorgarrangement beschreven. Binnen ieder arrangement is aandacht voor doelgroep, doelstelling, basispakket Wonen en Welzijn, basispakket Zorg, behandeling en de totaaltijd per week (incl. dagbesteding). Onze basispakketten zijn onderverdeeld in verzorgings- en verpleeghuiszorg.

Verzorgingshuiszorg

Voor de verzorgingshuiszorg zijn er de volgende arrangementen:

PakketOmschrijvingAangeboden op

ZZP 4

Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging

De Esdoorn

ZZP 5

Beschermd wonen met intensieve dementiezorg

De Esdoorn

ZZP 6

Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging

De Esdoorn

Bekijk locatie de Esdoorn van Zonnehuisgroep IJssel-vecht.

Verpleeghuiszorg

Voor de verpleeghuiszorg zijn er de volgende arrangementen:

PakketOmschrijvingAangeboden op

ZZP 4

Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging
 

De Esdoorn, de Hoekstee, de Riethorst en het Zonnehuis

ZZP 5

Beschermd wonen met intensieve dementiezorg

De Esdoorn, de Hoekstee, de Riethorst en het Zonnehuis

ZZP 6

Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging

De Esdoorn en het Zonnehuis

ZZP 7 GP

Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding

Het Zonnehuis

ZZP 7 PG

Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding

De Esdoorn, de Hoekstee, de Riethorst en het Zonnehuis

ZZP 8

Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op verzorging/verpleging

De Esdoorn, de Hoekstee, de Riethorst en het Zonnehuis

ZZP 9

Herstelgerichte behandeling met verpleging en verzorging

Het Zonnehuis

ZZP 9 observatie PG

Herstelgerichte behandeling met verpleging en verzorging

Het Zonnehuis

ZZP 10

Beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg.

Het Zonnehuis

Bekijk de locaties van Zonnehuisgroep IJssel-vecht.

Meer informatie

Heeft u vragen over de Wet langdurige zorg of over ons aanbod aan zorgzwaartepakketten? Neemt u dan gerust contact op met onze consulenten. U kunt hen telefonisch bereiken op: 038 - 457 4574 of via ons contactformulier.

ActizHKZ keurmerkZonnehuisgroep IJssel-Vecht © 2020Website doorMotivo